Opiskelu

Tuotantotalouden laitos osallistuu seuraavien Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun koulutusohjelmien toteutukseen:

Tuotantotalouden laitos vastaa Tuotantotalouden maisteriohjelmasta.Tässä diplomi-insinöörin tutkintoon johtavassa ohjelmassa yhdistyy teknisen, taloudellisen ja sosiaalisen osaamisen hyödyntäminen arvon ja tehokkuuden lisäämiseksi. Ohjelman pääaineet perustuvat laitoksen tutkimuksen painopistealueisiin:

Kaikissa pääaineissa opiskelija saavuttaa tietoja, taitoja ja tahtoa teknologiapohjaisen liiketoiminnan luomiseksi ja uudistamiseksi. Tuotantotalouden maisteriohjelmaan valitaan opinnoissaan erittäin hyvin menestyneitä opiskelijoita Suomesta ja ulkomailta. Teknistieteelliseen kandidaattiohjelmaan johtava tuotantotalouden hakukohde on pääkanava suomalaisille hakijoille, mutta huomattava määrä sekä koti- että ulkomaisia hakijoita valitaan suoraan Tuotantotalouden maisteriohjelmaan toisen vaiheen valinnassa.

Tuotantotalouden laitos vastaa yhdessä Perustieteiden korkeakoulun muiden laitosten kanssa Teknistieteellisestä kandidaattiohjelmasta.

Perustieteiden korkeakoulun laitokset vastaavat yhteistyössä myös Perustieteiden tohtoriohjelmasta. Tuotantotalous on yksi tohtoriohjelman tutkimusaloista.

Yllä mainittujen kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmien lisäksi Tuotantotalouden laitos on mukana tuottamassa opetusta seuraaviin Aalto-yliopiston ohjelmiin:

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 31.05.2018.