Strateginen johtaminen ja kasvuyrittäjyys

Keskeisimpiä kysymyksiä strategisen johtamisen ja kasvuyrittäjyyden tutkimuksessa on ymmärtää, miten yrityksen sisäiset prosessit sovitetaan ympäröivän liiketoimintaympäristön lainalaisuuksiin. Strategisen johtamisen ja kasvuyrittäjyyden tutkimusala tarkastelee yrityksen ja sen sidosryhmien vuorovaikutusta, yrityksen resurssien ja osaamisen kehittämistä ja siihen liittyviä päätöksentekoprosesseja, sekä uuden liiketoiminnan rakentamiseen liittyviä prosesseja, joilla yritykset kehittävät tarjontaansa ja parantavat olemassa olevia tuotteita ja palveluita. Tutkimuksemme keskittyy strategisen johtamisen ja kasvuyrittäjyyden keskeisin tutkimuskohteisiin ja niiden leikkauspintaan. Aktiivisiin tutkimuksen kohteisiimme kuuluvat:

Strateginen johtaminen: strategiaprosessit, strateginen päätöksenteko ja johtaminen sekä strategiset toimenpiteet

Tutkimuksemme strategiaprosesseja, strategista päätöksentekoa ja johtamista koskien käsittelee yrityksen sisäisiä prosesseja, päätöksentekoa, näkemyksiä ja kollektiivisia tunteita, jotka vaikuttavat siihen, miten yritykset päättävät kilpailuedun saavuttamiseen pyrkivistä strategisista toimista, sijoittumisista ja resursoinnista.

Tutkimuksemme strategisia toimenpiteitä ja niiden rytmitystä koskien pyrkii ymmärtämään niitä oletuksia, joihin eri liiketoiminnan strategisen sijoittumisen vaihtoehdot ja toimintamallit (kuten yritysostot tai kumppanuusmallit) perustuvat.

Kasvuyrittäjyys: uuden liiketoiminnan rakentaminen, pääomasijoitustoiminta ja innovaatiot

Tutkimuksemme kasvuyrittäjyyden alueella käsittelee uuden liiketoiminnan kehittämistä ja niihin liittyviä strategioita sekä uusissa että vakiintuneissa yrityksissä, pääomasijoitustoimintaa ja innovaatioita.

Tutkimuksessamme on myös erityisiä vahvuusalueita strategisen johtamisen ja kasvuyrittäjyyden leikkauspintaan kuuluvissa ilmiöissä, kuten esimerkiksi strategisessa johtamisessa ja kasvuyrittäjyydessä teknologiaintensiivisillä aloilla, jossa korostuu tarve ymmärtää kehittyviä teknologioita, toimialadynamiikka, ekosysteemejä ja jossa tarvitaan monipuolista teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentamista ja muutoksen osaamista.

Lista tutkimusaluettamme edustavista julkaisuista löytyy täältä.

Strategisen johtamisen ja kasvuyrittäjyyden tutkimuksen professorit ovat:

Marina Biniari, apulaisprofessori
yritysten sisäinen yrittäjyys, behavioristinen strategia, yritysjohdon yrittäjähenkinen toiminta, yrittäjähenkiset tiimit

Robin Gustafsson, Associate Professor
strategiat ja organisointi uusilla toimialoilla ja 'disruptiivisissä' muutoksissa, institutionaalinen yrittäjyys, innovaatiopolitiikka

Mikko Jääskeläinen, apulaisprofessori
kasvuyrittäjyys, pääomasijoitustoiminta, markkinat

Ilkka Kauranen, professori
teknologiayritykset, uusien teknologioiden kaupallistaminen, tutkimus- ja tuotekehitystyön johtaminen, yrittäjyys

Peter Kelly, Professor of Practice
kasvuyrittäjyys

Markku Maula, professori, tutkimusalueen johtaja
pääomasijoitustoiminta, teknologialiiketoimintojen kehittäminen,
kasvuyrittäjyys, innovaatiopolitiikka

Petri Parvinen, Adjunct Professor
myynti ja myynnin johtaminen

Henri Schildt, professori (jaettu professuuri/Kauppakorkeakoulu)
strateginen johtaminen ja teknologiastrategia

Jens Schmidt, apulaisprofessori
strateginen johtaminen

Timo Vuori, apulaisprofessori (jaettu professuuri/Kauppakorkeakoulu)
strategiaprosessi, strateginen muutos, sosiaaliset, kognitiiviset ja emotionaaliset tarkastelukulmat

Hannele Wallenius, professori emerita
taloustiede, päätöksenteko, neuvottelumallit, sähköinen kaupankäynti

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 12.02.2018.