Tuotannon ja palvelujen johtaminen


Tuotannon ja palvelujen johtamisen tutkimusalueen missiona on lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, miten tuotanto- ja palvelujärjestelmiä johdetaan ja kehitetään tietointensiivisessä ja verkostoituneessa toimintaympäristössä.

Tuotanto- ja palvelujohtamisen tutkimus keskittyy globaalin, teknologiapohjaisen liiketoiminnan tuotantostrategiaan, palvelujärjestelmiin, prosessi-innovaatioihin, projektinhallintaan, sekä ulkoisten resurssiverkostojen johtamiseen. Tuotamme korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kautta arvokasta uutta tietoa tuotteiden, palveluiden, prosessien ja toimitusketjujen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen sekä tuottavuuden että kestävän kehityksen näkökulmasta.

 

Tuotannon ja palvelujen johtamisen tutkimuksen professorit ovat:

Kari Tanskanen,  professori, tutkimusalueen johtaja
toimitusketjujen hallinta ja hankintojen johtaminen

Karlos Artto,  professori
projektiliiketoiminta

Jan Holmström,  professori
teollisuustalous, teolliset palvelut ja kunnossapito, rakennetun ympäristön tietojohtaminen

Paul Lillrank, professori
teollisuustalous, erityisesti laadunohjaus ja palvelutuotanto

Risto Rajala, Associate Professor
palvelujärjestelmien johtaminen, digitaalisten palvelujen kehittäminen, palveluinnovaatiot ja liiketoimintamallit

Timo Seppälä, Professor of Practice
digitaaliset operaatiot

Riitta Smeds, professori
liiketoimintaverkostot digitaalitaloudessa

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 28.09.2017.