Ihmisten ja tiedon johtaminen

Keskitymme ihmisnäkökulmaan teknologiakeskeisessä työssä. Tutkimme johtamista, yhteistyötä ja inhimillisiä resursseja kriittisinä menestystekijöinä teknologiaperustaisten organisaatioiden kehittämisessä ja muuttamisessa.

Päätehtävämme on edistää ihmisten roolia yritysten, julkisten organisaatioiden sekä yhteiskunnan menestyksessä.  Tutkimuksemme ja opetuksemme keskittyvät inhimillisiin tekijöihin, jotka edistävät kestävää kasvua teknologiaintensiivisissä ympäristöissä. Painotamme erityisesti johtamista ja itsensä johtamista, vuorovaikutusta, tiedon jakamista, oppimista, yhteistyötä, hyvinvointia, ja ihmisten asenteita teknisissä ja innovatiivisissa työympäristöissä.


Ihmisten ja tiedon johtamisen tutkimuksen professorit ovat:

Eila Järvenpää, professori, tutkimusalueen johtaja
tietojohtaminen, tietotyö, organisaatioiden verkostot, kommunikaatio organisaatioissa ja niiden verkostoissa, monikulttuuriset organisaatiot

Esa Saarinen, professori
soveltava filosofia

Matti Vartiainen, professori
työpsykologia, osaamisen ja tiedon johtaminen, tietotyö, organisaatioinnovaatiot, hajautettu, monipaikkainen ja liikkuva työ, palkitsemisjärjestelmät, sosiotekniset järjestelmät

Marina Biniari, apulaisprofessori
yritysten sisäinen yrittäjyys, behavioristinen strategia, yritysjohdon yrittäjähenkinen toiminta, yrittäjähenkiset tiimit

Mikko Jääskeläinen, apulaisprofessori
kasvuyrittäjyys, pääomasijoitustoiminta, markkinat

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 31.08.2017.