Tutkimus

Tuotantotalouden laitoksen tutkimus keskittyy teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentamiseen ja muutokseen. Tällä tutkimusfokuksella pyrimme tekemään kansainvälistä huippuluokkaa olevaa tutkimusta, jossa yhdistyy käytännön relevanssi ja korkea tieteellinen laatu. Yhdistämällä tutkimustoiminnassamme tutkimusalueen teoriapohjasta ja liikkeenjohdon käytännön ongelmista lähtevät kysymyksenasettelut luomme tutkimustoiminnalla pohjaa kansainvälisesti korkeatasoiselle opetuksellemme kouluttaaksemme tulevaisuuden johtajia, yrittäjiä, asiantuntijoita ja tieteentekijöitä, jotka kykenevät vastaamaan globaaleihin haasteisiin teknologiapohjaisen liitetoiminnan rakentamisessa ja muutoksessa.

Tuotantotalouden laitoksen tutkimuksessa teknologiapohjaisen liitetoiminnan rakentamista ja muutosta lähestytään kolmesta toisiaan täydentävästä perspektiivistä: strategia ja kasvuyrittäjyys, tuotannon ja palvelujen johtaminen sekä ihmisten ja tiedon johtaminen. Näihin kolmeen perspektiiviin liittyvät aktiiviset tutkimusteemat ja tutkimusryhmät kuvataan tarkemmin alla.

Strateginen johtaminen ja kasvuyrittäjyys

Tutkimuksemme keskittyy strategiseen johtamiseen teknologiapohjaisessa liiketoiminnassa mukaan lukien teknologiapohjainen kasvuyrittäjyys. Teemme tutkimusta muun muassa yritysten strategiaprosesseista, strategisesta päätöksenteosta ja johtamisesta, strategisista toimenpiteistä, kasvuyrittäjyydestä, yritysten sisäisestä yrittäjyydestä, pääomasijoitustoiminnasta ja innovaatioista. Lisätietoa tutkimuksestamme löytyy alla olevista linkeistä.

Tuotannon ja palvelujen johtaminen

Tutkimuksemme keskittyy tuotanto- ja palvelujärjestelmien prosesseihin ja innovaatioihin tietointensiivisessä ja verkostoituneessa toimintaympäristössä. Tutkimusteemamme liittyvät mm. hankintojen ja ulkoisten resurssiverkostojen johtamiseen, teollisiin palveluihin, prosessi- ja palveluinnovaatioihin, liiketoimintamallien ja prosessien yhteiskehittämiseen verkostoituneessa liiketoiminnassa, sekä projektiliiketoimintaan.Lisätietoa tutkimuksestamme löytyy alla olevista linkeistä.

Ihmisten ja tiedon johtaminen

Tutkimuksemme keskittyy ihmisnäkökulmaan teknologiakeskeisessä liiketoiminnassa, erityisesti ketterien ja muuttuvien organisaatioiden johtamiseen ja tietotyöhön yhteistoimintaverkostoissa. Tutkimusaiheitamme ovat  johtajuus, tietojohtaminen, organisaatioiden muutos ja kehittäminen, tietotyö, tiedon luominen verkostoissa, uudet työn muodot, vuorovaikutus ja kommunikaatio, yhteistoiminnalliset työympäristöt, kestävät työjärjestelmät, ja palkitsemisjärjestelmät. Lisätietoa tutkimuksestamme löytyy alla olevista linkeistä.

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 24.10.2017.