Siirry pääsisältöön
  • Tuotantotalouden laitos

Tuotantotalouden laitos

Tuotantotalouden laitos (TUTA) on alansa johtava laitos Suomessa. Tuotantotalous yhdistää tekniikan ja talouden osaamisen ymmärrykseen organisaatioista tavalla, joka synnyttää arvoa tuottavia prosesseja ja menestyksellistä liiketoimintaa. Laitoksen keskeinen painopistealue on teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentaminen ja muutos, jota tarkastellaan kolmesta toisiaan täydentävästä perspektiivistä: strategia, operaatiot ja ihmiset. Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus ja tiiviit yhteydet elinkeinoelämään luovat perustan opetukselle. Laitoksessa toimii myös erillinen BIT-tutkimuskeskus.BIT:illä on yli 20 vuoden kokemus monialaisesta tutkimuksesta. Se tarjoaa ainutlaatuisen foorumin laitoksenakateemiselle tutkimukselle, jolla on merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta.

Tuotantotalouden laitos vastaa tuotantotalouden tutkinto-ohjelmasta sekä alan jatkokoulutuksesta ja tutkimuksesta. Laitoksen professuurien aloilta valmistuu vuosittain keskimäärin 60 diplomi-insinööriä ja 10 tohtoria. Lisäksi laitos huolehtii tuotantotalouden perus- ja sivuaineopetuksesta kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille.